CONTABIL – inițiere

FOTOCod COR : 343302
Domeniul: Administraţie şi management

Descrierea ocupaţiei:

Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia.
Prezentul standard ocupaţional descrie unităţile de competenţă ale contabilului care nu este autorizat sau expert contabil conform legii dar care, în cazul organizaţiilor cu cifra de afaceri sub plafonul stabilit prin lege, poate să desfăşoare toate activităţile financiar-contabile, fără asumarea răspunderii, aceasta revenindu-i administratorului.
Această ocupaţie se aplică şi contabililor care lucrează în unităţi ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de către un contabil-şef sau director economic, care are studii economice superioare.
Competenţele contabilului din prezentul standard nu se suprapun competenţelor Contabilului Autorizat sau Expertului Contabil, care îşi asumă prin semnătură şi parafă conducerea contabilităţii.

Responsabilități și sarcini:

1.Asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și cheltuielilor:
-Contabilizează facturile emise pentru clienții interni;
-Înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont;
-Operează încasările și plățile în numerar conform registrului de casă;
-Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor;
-Înregistreaza facturi de prestații furnizori interni;
-Înregistrează intrări de marfă în baza documentelor primite de la magazie (facturi interne, facturi externe, DVI și NIR).
2.Intocmește situații și rapoarte financiar-contabile și verifică corelarea acestora:
-Întocmește săptămânal lista facturilor emise și neîncasate și lista avansurilor disponibile în lei;
-Întocmește balanțe de verificare pentru clienți;
-Întocmește liste de avansuri din trezorerie.

Responsabilitățile postului:
Legat de activitățile specifice, răspunde de:
– operarea zilnică a facturilor emise, a încasărilor pe facturi și în avans;
– operarea zilnică a facturilor de la furnizori pentru prestații diverse, precum și a plăților către aceștia;
– verificarea zilnică a soldurilor din bancă, casa și avansuri din trezorerie în lei;
– încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri și cheltuieli.
Legat de disciplina muncii, răspunde de:
– îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;
– păstrarea confidențialității informațiilor și a documentelor legate de firmă;
– utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei;
– respectarea prevederilor normativelor interne și a procedurilor de lucru privitoare la postul său.
Adoptă permanent un comportament în masură să promoveze imaginea și interesele firmei.
Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează firma.

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Nr. crt. Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă

1. Competenţe fundamentale Comunicarea interpersonală
Lucrul în echipă
2. Competenţe generale pe domeniul de activitate Dezvoltarea profesională
Planificarea activităţii
Gestionarea şi arhivarea documentelor
3. Competenţe specifice ocupației Utilizarea PC
Întocmirea / completarea documentelor primare
Contarea operaţiunilor patrimoniale
Efectuarea de calcule specifice
Completarea registrelor contabile
Întocmirea balanţei de verificare
Evaluarea patrimonială
Întocmirea bilanţului contabil
Transmiterea documentelor specifice

%d bloggers like this: