Electrician întreținere în construcții

Cod N.C. : 7137.2,2
Domeniul: CONSTRUCŢII

Descrierea ocupaţiei:

1) Contextul ocupaţiei
Ocupaţia de electrician de întreţinere este întâlnită în mai multe sectoare de activitate. Cea mai mare parte a practicanţilor acestei ocupaţii se găsesc însă în sectorul construcţii, pe şantiere de construcţii rezidenţiale, comerciale sau industriale. Activitatea electricianului de întreţinere în construcţii se desfăşoară în echipă şi presupune muncă atât în interiorul cât şi în exteriorul clădirilor, determinând astfel expunerea la oscilaţii de temperatură şi umiditate. Ocupaţia poate presupune munca la înalţime şi grad sporit de atenţie deoarece există pericol de electrocutare.
2) Procesul de lucru
Electricianul de întreţinere în construcţii trebuie să ştie să înlocuiască, să repare circuite electrice, echipamente, instalaţii, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la instalaţiile electrice şi utilaje/aparate electrice şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora. Pentru realizearea activităţii sale, electricianul de întreţinere în construcţii, se foloseşte de: AMC-uri şi SDV-uri: megohmmetru, punte, cleşte, ampermetru, patent, şurubelniţă, trusă de tăiat, multimetru, lampă de control şi materiale, piese, subansamble: tuburi, startere, capete de fixare la lampă, lămpi, cabluri, întreruptoare, siguranţe etc. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale electricianul de întreţinere trebuie să deţină cunoştinţe de bază de matematică, electrotehnică, rezistenţa materialelor folosite în lucrările de instalaţii, de interpretare a documentaţiilor şi schemelor tehnologice, tehnologii de îmbinare, normative în domeniu şi norme ANRE etc. De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini, cum ar fi: atenţie, îndemânare, spirit de observaţie, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptabilitate la situaţii noi, viteză de reacţie etc.
3) Lista funcţiilor majore
Principalele funcţii îndeplinite de electricianul de întreţinere în construcţii sunt următoarele:
Planifică, organizează şi raportează activităţile de întreţinere a instalaţiilor electrice
Realizează inspecţia pentru întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor electrice
Realizeză întreţinerea de rutină a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune
Intervine asupra instalaţiilor electrice în situaţii de urgenţă
Realizează reparaţiile capitale la instalaţiile electrice

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Nr. crt.

Domeniile de competenţă

Unităţile de competenţă

 

1.

Competenţe cheie Comunicare în limba română
Comunicare în limba străină
Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie
A învăţa să înveţi
Competenţe sociale şi civice
Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

2.

Competenţe generale

Organizarea locului de muncă
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
Aplicarea normelor de protecţie a mediului
Asigurarea calităţii lucrărilor executare
Întreţinerea echipamentelor de lucru

3.

Competenţe specifice Planificarea, organizarea şi raportarea activităţii de întreţinere a instalaţiilor electrice
Realizarea inspecţiei pentru întreţinerea instalaţiilor şi echipamentelor electrice
Întreţinerea de rutină a instalaţiilor electrice de joasă şi medie tensiune
Intervenţia asupra instalaţiilor electrice în situaţii de urgenţă
Realizarea reparaţiilor capitale la instalaţiile electrice

IMPORTANT: costul cursului, cu autorizare ANC (fost CNFPA), se deduce integral din impozitul pe profit/venit conform art. 34 din Ordonanta nr. 129/2000 republicată.

Taxa de participare se achită integral sau în două tranșe.
Reduceri:
10% discount pentru fiecare persoana adusa la curs;
Pentru mai mulți participanți se oferă vouchere care pot fi utilizate la orice curs susținut astfel:
– 2 participanti, 2 vouchere x 30 RON;
– 3 participanti, 3 vouchere x 40 RON;
– 4 participanti, 4 vouchere x 50 RON.
Date de contact pentru înscrieri:
Deva, str. Mihail KOGĂLNICEANU, bl. 14, mezanin, cam. 7
Tel.: 0747845905 sau 0734960845
http://www.dekprojectmaster.wordpress.com
http://www.danynastyle.ro
e-mail: dekprojectmaster@yahoo.ro, formare@danynastyle.ro.

%d bloggers like this: