Dirigenție de șantier

Orice investitor, indiferent de natura sa – persoană fizică sau juridică este obligat să iți angajeze pe toată perioada execuției construcției un diriginte de șantier.

Acesta este un inginer constructor abilitat prin lege să supravegheze buna desfășurare a lucrărilor de construire și să garanteze respectarea prevederilor documentației tehnice a construcției și împuternicit de către investitor cu atribuții și competențe privind verificarea calității materialelor și produselor de construcții puse în lucrare și/sau cu verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții. El este atestat ca atare de către ministerul de resort. Dirigintele de șantier reprezintă interesele beneficiarului în raport cu constructorul și proiectantul și trebuie să fie independent față de cei din urmă.

Citește mai mult: Diriginte de șantier

Vă propunem colaborarea cu dl. ing. Greavu Dan-Adrian, inginer autorizat, pentru întreaga zonă de Vest: Hunedoara, Timiș, Arad, Caraș.

Vasta sa experiență și calitatea construcțiilor executate, îl recomandă de la sine.

%d bloggers like this: